Kunden skall känna att:
- produkter från oss borgar för rätt kvalitet
- vi tillfredsställer förväntningar
- vi är en flexibel anläggning
- vi har hög leveranssäkerhet och korta ledtider
Vi skall ha en öppen kommunikation med våra leverantörer och kunder i syfte att förbättra samarbete och produkter.
Alla medarbetare ansvarar för att verksamhetssystemet är aktuellt och verksamt.